Kontakt

DoMa Slovakia, s.r.o.

tel.: 0908 832 052
e-mail: doma-slovakia@doma-slovakia.sk

Napíšte nám

Sídlo (nie predajňa): Hlaváčiková 6, 841 05, Bratislava
IČO: 35 917 369
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34600/B
Rozumiem.