Kontakt

DoMa Slovakia, s.r.o.

tel.: 0908 832 052
e-mail: doma-slovakia@doma-slovakia.sk

Napíšte nám


Sídlo (nie predajňa): Blahová 390, Blahová 930 52
IČO: 35 917 369
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 53372/T