Prevádzkové pokyny

Užívanie a údržba interiérových dverí

Záruka 24 mesiacov na dvere a zárubne pri dodržaní prevádzkových pokynov.
1. Údržba a ošetrovanie dverí
Bežná údržba spočíva v prehliadke dverí a pozostáva z vizuálnej kontroly dverí. V prípade nutnosti stačí 1 x ročne namazať závesy a strelku zámku vhodným mazacím prípravkom. Povrch dverí a zárubní je chránený pred prachom a znečistením, vznikajúcim bežným používaním.

Povrch je možné čistiť vlhkou tkaninou, bez organických rozpúšťadiel alebo žieraviny. Sklá umývať vlhkou tkaninou, vhodným prípravkom na čistenie skiel tak, aby neprišlo ku kontaktu zasklievacieho rámčeka s vodou. Nepoužívajte agresívne čistiace prípravky, kartáče, drôtenky.

Okolo oblôžkovych zárubní a dverí umývajte podlahu jemne vlhkou tkaninou.

Nelejte vodu priamo na zem, hrozí nebezpečenstvo skrútenia dverí a zárubní alebo odlepenie dokončovacích materiálov.

Pri maliarských prácach - Pozor - použitie nevhodného typu pásky alebo nešetrné odstránenie môže spôsobiť trvalé poškodenie povrchu dverí a zárubní.

Dvere otvárajte a zatvárajte výlučne kovaním (kľučkou) a to zľahka!! Pretože môže prísť k poškodeniu zámku, protiplechu alebo poškodeniu povrchovej oblasti pri kovaní.
2. Doporučené interiérové prostredie vhodné pre dvere a oblôžkové zárubne
 • minimálna teplota 10 °C
 • teplotný rozdiel interiérov oddelených dverami max. 10 °C
 • doporučená vlhkosť muriva, omietok a podláh max. 5%
 • relatívna vlhkosť vzduchu v interiéru 40 - 50%
 • vlhkostný rozdiel oddelený dverami max. 10%
3. Mechanická odolnosť
Dvere a zárubne sú určené pre štandardné interiérové užívanie výrobku. Nedovoľte aby prišlo k:
 • rôzným mechanickým poškodeniam (škrabance, prerazenie, vylomenie pántov, urazenie hrany a pod.)
 • prehnutie dverného krídla väčšie ako 3 mm, zavinené nevhodným prostredím a zmena rozmerov (vlhkosťou)
 • prasklinám povrchovej úpravy spôsobenej striekajúcou vodou
4. Upozornenie
 • pri zatváraní alebo otváraní nesprávnym spôsobom môže vzniknúť poranenie prstov (hlavne u malých detí)
 • pozor na výrobok so sklom - môže dôjsť neprimeraným namáhaním k rozbitiu skla s následkom poranenia sa o črepiny
 • pád na kovanie, závesy alebo hranu dverí môže spôsobiť poranenie
5. Reklamačný poriadok a rozlíšenie
 • Reklamácia musí byť oznámená písomne (email, list)
 • Je nutné rozlišovať chyby pri rozbaľovaní nových dverí a zárubní
 • Je nutné rozlišovať chyby pri nevhodnom používaní dverí a zárubní. (Viď bod 1. údržba a ošetrovanie dverí.)